Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Mariska. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > de stand van zaken herbeoordeling t/m heden
Nieuws

Pagina's

(deel 2) hier kan je het document vinden https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/26/interdepart...

partner van tt

Laatst gewijzigd op: 28 april 2017 18:59

Bedankt voor het analyseren van de cijfers en hiervan te berichten.

Heb nog wel een vraag. Hoe tellen de mensen, die worden overgeheveld van sociale werkvoorziening naar gemeente, mee? (als nieuwe banen?)
http://www.omropfryslan.nl/nieuws/710345-groenmedewerkers-van-caparis-di...

Laatst gewijzigd op: 28 april 2017 19:21

@Jan ja die tellen als nieuwe banen. In eerste instantie was afgesproken dat mensen die in de wsw werkten en gedetacheerd zouden gaan werken niet zouden meetellen als nieuwe banen. Maar bij de eenmeting is men die mensen opeens wel gaan tellen als nieuwe banen en dat gebeurt, voor zover ik weet, nog altijd.

https://iederin.nl/nieuws/17857/klijnsma-rekent-zich-rijk-/

partner van tt

Is het doelgroepregister nu geheel uptodate conform de beoordelingen?

En is UWV in de hoogste versnelling om alle gegevens "schoon" (overeenstemmend met de werkelijkheid) te maken/hebben zodat dat duidelijk inzicht is wie een baan nodig heeft en wie opleiding en re-integratie nodig hebben?

Laatst gewijzigd op: 15 mei 2017 13:45

quote:

Op 15 mei 2017 schreef jan het volgende:

Is het doelgroepregister nu geheel uptodate conform de beoordelingen?

 

Het doelgroepregister zou nu helemaal up-to-date moeten zijn Jan. 

quote:

En is UWV in de hoogste versnelling om alle gegevens "schoon" (overeenstemmend met de werkelijkheid) te maken/hebben zodat dat duidelijk inzicht is wie een baan nodig heeft en wie opleiding en re-integratie nodig hebben?

Dit wordt per persoon geïnventariseerd tijdens het startgesprek. Iedereen met de beoordeling arbeidsvermogen wordt zo snel mogelijk voor een startgesprek uitgenodigd om dit zo snel mogelijk helder te krijgen.

 

Is er in de cijfers te vinden of er werkgevers zijn die nu mensen ontslaan?
Dit omdat werkgevers MOGELIJK straks wettelijk verplicht zijn een aantal arbeidsbeperkte mensen in dienst te moeten nemen. En dat dan MOGELIJK de arbeidsbeperkte mensen, die al in dienst zijn, niet meetellen.

Ja

quote:

Op 28 april 2017 schreef tt het volgende:

Maar als je dan naar de factsheet kijkt dan hebben 5198 mensen werk gevonden in het laatste kwartaal maar zijn er ook 4316 mensen hun baan weer kwijtgeraakt. Dus in hoeverre is er sprake van duurzame langlopende banen?
En er zijn ook 4619 mensen die al werk hadden in het doelgroepregister gestroomd terwijl en maar 3060 werkzame uitstromers waren. Dus tellen ruim 1500 bestaande banen opeens als garantiebaan.

Laatst gewijzigd op: 18 mei 2017 10:59

Vreemd, het gaat er toch om hoeveel (passende) banen er zijn voor Wajongers en hoeveel Wajongers een baan hebben en hoeveel niet.
Dan moet je toch het totaal aantal banen voor arbeidsbeperkten tellen en niet alleen de nieuwe banen?

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat mensen nu worden ontslagen, omdat werkgevers bang zijn dat de huidige banen voor arbeidsbeperkten MOGELIJK straks niet meetellen.

Laatst gewijzigd op: 18 mei 2017 11:34

Als je in de factsheet kijkt (https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-banenafspraak-arbeidsmarktre...) dan kan je zien dat men daar het totaal aantal banen weergeeft inclusief de banen sinds de nulmeting. De banen die "extra" zijn gekomen sinds de nulmeting (dus sinds 2012!!) tellen mee voor de wel/niet quotumheffing. De banen voor arbeidsbeperkten die bij de nulmeting al bestonden tellen dus niet mee voor die quotumheffing.

Dus sinds de nulmeting zijn het aantal banen in totaal wel toegenomen maar feit is ook dat er erg veel arbeidsbeperkten hun baan ook weer kwijtraken. Dus er is geen sprake van duurzame arbeid eerder van een draaideursysteem.
En als je kijkt naar grafiek 5 in de link dan zie je dat er in de eerste 2 kwartalen van 2016 fors minder banen waren dan het 4e kwartaal van 2015. Dat is in de 2e helft wel weer bijgetrokken maar de vraag is of dat zo blijft of toch opnieuw daalt of verder stijgt.

Ha, tt, fijn je hier weer te zien!

Ik blijf er op hameren dat de cijfers een heel vertekend beeld geven.
Bijna alle wajongers krijgen een half jaar contract.

Laatst gewijzigd op: 18 mei 2017 12:53

Pagina's