Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > de stand van zaken herbeoordeling t/m heden
Nieuws

Pagina's

Heel graag gedaan!

Is het zo erg met haar?
Ik schrik ervan.

Laatst gewijzigd op: 14 maart 2017 16:22

@ Ria helaas wel. Maar het goede nieuws is dat het, voorzichtig gesproken, heel langzaam de goede kant op lijkt te gaan.

partner van tt

Dat is goed nieuws dan.
Geef haar maar een extra dikke knuffel van mij!

Ook van mij graag gedaan natuurlijk. Maar tt heeft die bezorgdheid van ons zelf verdiend natuurlijk, door wat ze allemaal heeft gedaan hier op het forum :) Goed te lezen dat het langzaam weer de goede kant op gaat!

@ Ria gedaan! Kreeg nu een hele duim dus het gaat de goede kant op:-)

partner van tt

Jeeeeejjjj!!!!

Laatst gewijzigd op: 17 maart 2017 12:54

De cijfers van het 4e kwartaal van 2016 zijn openbaar.

Eind december stonden er 212.875 mensen geregistreerd in het doelgroepenregister. t.o.v. het 3e kwartaal (238.276) zijn dat 25.401 mensen minder. Maar omdat er ook mensen worden bijgeschreven kan ik hier nog geen conclusie uittrekken mbt de wajong groep. Als ik dan kijk naar de factsheet banenafspraak kan ik zien (grafiek 1 pagina 1) dat het aantal wajongers in het derde kwartaal 2016 165.349 was en in het 4e kwartaal 135.843. Een daling dus van 29.506 personen. Als ik die optel bij de conclusie van 21 februari 10:57 van dit topic (52.096 wajongers zonder arbeidsvermogen) dan zouden er nu 81.602 mensen zonder arbeidsvermogen zijn. Het daadwerkelijk aantal ligt waarschijnlijk iets lager omdat er natuurlijk ook mensen uitstromen door pensioen, overlijden ed.

Volgens de cijfers zijn er nu 22.837 banen. Dat is een forse stijging van maar liefst 3156 t.o.v het derde kwartaal (19.681). En dat is hoger dan de raming voor het >

(deel 2) 4e kwartaal (20.500) en het is zelfs hoger dan de eenmeting. Dus op zich lijkt het de goede kant op te gaan.

Maar als je dan naar de factsheet kijkt dan hebben 5198 mensen werk gevonden in het laatste kwartaal maar zijn er ook 4316 mensen hun baan weer kwijtgeraakt. Dus in hoeverre is er sprake van duurzame langlopende banen?
En er zijn ook 4619 mensen die al werk hadden in het doelgroepregister gestroomd terwijl en maar 3060 werkzame uitstromers waren. Dus opeens tellen ruim 1500 bestaande banen opeens als garantiebaan.
En als je dan kijkt naar het aantal mensen dat meer is gaan werken t.o.v. de nulmeting zijn dat 19.811 mensen waarvan 9.208 wajongers.
Ik ben dan ook heel benieuwd naar de officiële 2-meting cijfers

partner van tt

Laatst gewijzigd op: 28 april 2017 18:47
Laatst gewijzigd op: 28 april 2017 18:52

Het volgende gaat niet over de wajong maar over de wia maar misschien vinden sommigen het interessant leesvoer;-)

Het is een beleidsdocument met beleidsopties voor aanpassingen van de wia. Dus nog helemaal geen feiten maar mogelijkheden voor de politiek om ingrepen te doen in de wia.
Maar een van de dingen die genoemd wordt kan van invloed zijn op de wajonger met arbeidsvermogen nl de banenafspraak en het doelgroepregister.

Een van de beleidsopties die genoemd worden is optie 14. Daar stelt men voor om mensen die in de wia zitten en die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen toe te voegen aan het doelgroepregister en de banenafspraak. En de banenafspraak zou dan ook eventueel verruimd moeten worden.
Dus het aantal mensen in het doelgroepregister en dus het aantal mensen die in aanmerking zou komen voor een garantiebaan zou dan toenemen.

>

Laatst gewijzigd op: 28 april 2017 18:59

Pagina's