Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Interesses > Brief Noortje van Lith aan staatsecretaris Tamara van Ark over wijziging Wajong #wajong #geen2derangsburger
Interesses
Brief Noortje van Lith aan staatsecretaris Tamara van Ark over wijziging Wajong #wajong #geen2derangsburger
jan
36213

Beste mevrouw van Ark,

Mijn naam is Noortje van Lith, ik voerde vorig jaar actie tegen loondispensatie. Helaas is er in mijn ogen niets veranderd ten opzichte van loondispensatie. Dit jaar voerde ik actie om de participatiewet te veranderen.

In uw plannen staat, dat mensen met een medische urenbeperking, een aanvulling krijgen door middel van een bijstandsuitkering. Hierdoor vallen mensen nog steeds onder het bijstandsregime en moeten ze rekening houden met de regels van de bijstand. Daarbij kunnen mensen bijna geen pensioen opbouwen vanuit de aanvullende bijstand. Van alleen een AOW kan een gemiddeld gezond persoon al heel moeilijk rondkomen, laat staan mensen met een medische urenbeperking, zij hebben vaak meer kosten dan een ‘’gezond’’ persoon.

Deze mensen moeten buiten hun schuld om, zich aan allerlei regels houden omdat zij niet volledig kunnen werken, dit schiet bij mij in het verkeerde keelgat en ook bij heel veel andere mensen. Er is al een alternatief geboden, namelijk een inclusietoeslag. Helaas heb ik al een aantal keer gehoord dat u dit alternatief niet wilt gaan onderzoeken, omdat het tijdrovend zou zijn. Een inclusietoeslag is een toeslag vanuit de belastingdienst waardoor mensen niet meer aan de regels van de bijstand hoeven te voldoen.

Ook wil ik mijn verbazing uitspreken over de Wajong, u wilt de Wajong vereenvoudigen, ik noem deze vereenvoudiging, een fikse bezuiniging op de groep die buiten hun schuld om een beperking of ziekte hebben. U heeft het wel over een ‘’garantiebedrag’’ waar deze mensen op terug kunnen vallen als ze inkomensverlies ervaren in vergelijking met de huidige regeling en de nieuwe regeling, maar als zij een baan verliezen en niet binnen twee maanden, een nieuwe baan vinden dan hebben ze geen recht meer op deze inkomensaanvulling en blijven ze onder het minimumloon hangen.

Vaak hebben deze mensen een tijdelijke baan en kunnen ze net als veel ‘’gezonde mensen’’ niet binnen twee maanden een nieuwe baan vinden.

Ook vind ik het erg kwalijk dat u niet wacht op een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Blijkbaar zijn mensen met een beperking alleen maar een kostenpost voor u.

Wij, mensen met een arbeidsbeperking verdienen een toekomstperspectief, op deze manier gaat dat niet lukken.

In de hoop dat u echt gaat nadenken over een rechtvaardige en menswaardige oplossing in de participatiewet en de Wajong.

Met vriendelijke groet,

Noortje van Lith

https://noortjestrijdtdoor.wordpress.com/2019/10/26/beste-mevrouw-van-ark/

====
Noortje van Lith: Als het over de #wajong gaat, geef ik ook eerlijk aan, ik heb geen wajong, dat laat ik graag over aan de mensen die er wél mee te maken hebben. Ik heb ook nog geen #pwet uitkering, maar ik maak me wel zorgen over deze regeling omdat ik het in de toekomst wel nodig zal hebben.

====
Graag hier niet de discussie voeren over de wijzigingen, maar dit doen onder topic:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/sticky-wetsvoorstel-harmonisatie-wajong

Onderwerp gesloten

Graag hier niet de discussie voeren over de wijzigingen, maar dit doen onder topic:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/sticky-wetsvoorstel-harmonisatie-wajong

Laatst gewijzigd op: 31 oktober 2019 09:19

Onderwerp gesloten
Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!