Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > Bezorgde moeder van een VSO/ZMLK schoolgaand kind 15 jaar en het OPP
Beoordeling van je arbeidsvermogen
Bezorgde moeder van een VSO/ZMLK schoolgaand kind 15 jaar en het OPP
Helma cijs zentjens
9975

Als moeder van een dochter (15 jaar) met de diagnose ASS (PDD-NOS) en dislexie, maak ik mij zorgen over hoe de huidige en toekomstige regelgeving omtrent de aanvraag en toekenning van de wajong.

Zodra een leerling instroomt in het speciaal onderwijs is er spraken van de aanmaak van een zogenaamde OPP (uitstroomprofiel).

In de huidige OPP van mijn dochter staat voorals nog dat uitstroom alleen mogelijk is binnen de beschermde werkplaatsen.

Nu zoals ik in een artikel in Trouw las, "al kan je zelfstandig een afwas doen, krijg je geen wajong".

Dit kan mijn dochter.

Alleen binnen de huidige VSO/ZMLK opleiding is dit niet afdoende om op de huidige arbeidsmarkt in te stromen.

Werkgevers die nu verplicht zijn om in hun bedrijf mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, zien dat deze door gebrek aan gedegen praktijkvaardige opleidingen binnen het VSO onderwijs niet aan hun vraag kunnen voldoen.

Dus voorzie ik de situatie zo dat de toekomstige lichting uitstroom van leerlingen uit het VSO onderwijs die in de ogen van het UWV arbeidsvermogen hebben.

Verzuipen in de bureaucratie van regelgeving.

En dus niet instaat zijn om aan de vraag en aanbod te voldoen.

Deze lichting zal dan ook uitstromen direct richting bijstandsuitkeringen waaruit heel moelijk vrij te komen zal zijn.

Een niet al te rooskleurige vooruit gang mijn inziens.

Een zeer bezorgde moeder.

15 jaar? Is het niet een beetje vroeg, om hier al mee bezig te zijn?

Volgens mij krijgen de meeste mensen die van een VSO school afkomen geen Wajong meer. Je moet volledig duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. En het moet duurzaam zijn. 

Zoals U zelf al aangeeft, krijgen de meeste leerlingen van een VSO school geen Wajong meer.

Helaas is dit binnen het huidige VSO onderwijs nog te veel sprake van dat leerlingen met een beperking automatisch een wajong uitkering krijgen.

En dat hiermee dus ook voornamelijk binnen de VSO scholen de arbeidsvoorbereiding hierop word aangepast.

Dit houd in dat leerlingen met een hogere IQ binnen het VSO een opleiding krijgen naar de beschutte werkplekken.

En leerlingen met een lager IQ (maar wel gewoon lichamelijk kunnen functioneren) een "opleiding" krijgen richting dagbesteding omdat juist bij deze leerlingen erop voor hand vanuit word gegaan dat zei wel een wajong ontvangen.

Terwijl er zoals in Trouw laatst stond "Als men zelfstandig zijn afwas kan doen" kan men ook betaald werk verrichten".

Mijn dochter met ASS kan dus wel degelijk zelfstandig een afwas doen, maar binnen haar VSO gaan ze van de Wajong nog uit.

Vandaar mijn zorgen.

Ik begrijp uw zorgen volledig. Sinds de verandering van de wajong, de invoering van de p-wet en de sterfhuisconstructie sociale werkplaats is het er niet beter op geworden.  En veel gemeenten maken nog niet bepaald werk van beschutte werkplaatsen. En als het aan het huidige kabinet ligt wordt de positie van deze groep nog verder verslechterd door het afschaffen van de loonkostensubsidie, als deze groep al aan het werk komt.

Het klopt dat (bijna) iedereen van een VSO school in het verleden automatisch een wajong kreeg. Mede dankzij het uwv die actief de scholen langs ging waardoor de scholen hun onderwijs hebben aangepast. Maar je zou van de scholen mogen verwachten dat ze met de invoering van de p-wet hun onderwijs opnieuw zouden aanpassen. Als dat niet is gebeurd is dat iets waar de school en het ministerie van OCW op aangesproken moet worden. Want ik vermoed dat men de p-wet niet meer gaat veranderen.

Laatst gewijzigd op: 18 november 2017 13:55

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!