Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > beleidsdoorlichting wajong
Nieuws

Pagina's

Verzoek het rapport Beleidsdoorlichting SZW begrotingsartikel 4; Wajong aanvullen te vullen en aan te laten sluiten met het SCP rapport.

SCP rapport: Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet. Hoe is het de mensen op de Wsw-wachtlijst vergaan?
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Van_soc...

SZW rapport: Beleidsdoorlichting SZW begrotingsartikel 4; Wajong
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/10/beleidsdoor...

Landelijke Cliëntenraad: Wajong vraagt kritische blik voor toekomstig beleid.
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Wajong-vraagt-kritische-blik...

Ontbreken nog punten in de brief van de Landelijke Cliëntenraad?

Met dank aan @Jippie die deze link vond.

Laatst gewijzigd op: 26 oktober 2018 09:32

Pagina's