Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > beleidsdoorlichting wajong
Nieuws
beleidsdoorlichting wajong
tt
818112

SZW gaat het beleid van artikel 4 (de jonggehandicapten) doorlichten en het streven is om deze beleidsdoorlichting uiterlijk in de 2e helft van 2017 aan de kamer te overhandigen.

Met andere woorden (en heel kort door de bocht)SZW wil gaan kijken of het beleid wat SZW heeft opgezet voor de wajong werkt, en dan met name de vraag in hoeverre de beleidsverandering van de wajong 2010 (tov de owajong) succesvol is gebleken. Het hoofdaccent van de beleidsdoorlichting ligt op de activering van wajongers met arbeidsvermogen en de mate waarin de owajong en de nwajong prikkels bevatten om de wajongers te activeren.
vragen zijn oa:
-hoe activerend zijn de owajong en de wajong 2010 werkregeling.
-hoe activerend is de dienstverlening voor wajongers

Als de beleidsdoorlichting af is heeft men een oordeel over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid (dus hoe het werkt en hoe goed het werkt), heeft men een beschouwing over mogelijke maatregelen om die doelmatigheid en doeltreffendheid verder te verhogen (de mogelijke nieuwe plichten ....) en het biedt een verkenning van beleidsopties om enerzijds structureel 20% op de wajong te besparen en anderzijds structureel 20% op de uitgaven te intensiveren. (maw men wil 20% op de wajong gaan besparen maar die besparing wil men gebruiken om, of behalen door, mensen aan het werk te helpen?)

De hele brief vind je hier https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/07/kamerbri...

Pagina's

In dit Kamerbrief lees ik het volgende over 20% op de Wajong besparen:

quote:

In het originele topic schreef tt:

15. In het geval dat er significant minder middelen beschikbaar zijn (-/- circa 20% van de middelen op het (de) beleidsartikel(en)), welke beleidsopties zijn
dan mogelijk?

Er wordt bij een beleidsdoorlichting altijd gekeken naar besparingsopties indien het kabinet zulke grote tegenvallers op de begroting krijgt dat het weer drastisch moet bezuinigen. Die 20% besparing op de Wajong is meer voor het geval dat.

De hoogte van de Wajong met 20% verlagen, dat kan zomaar niet. Dat zou alleen maar kunnen gebeuren wanneer de hoogte van de Bijstand ook met 20% verlaagd wordt. Je kunt namelijk niet de hoogte van de Wajong met 20% verlagen, terwijl de Bijstand op hetzelfde niveau blijft. En het verlagen van uitkeringen zie ik alleen maar gebeuren wanneer ons land t.g.v. een financiële crisis failliet dreigt te gaan, de rente op staatsleningen daardoor explodeert en ons land heel drastisch moet besparen.

quote:

In het originele topic schreef tt:

heeft men een beschouwing over mogelijke maatregelen om die doelmatigheid en doeltreffendheid verder te verhogen (de mogelijke nieuwe plichten ....)

Dit is inderdaad wat het UWV aangaf wb afspraken met SZW na 2018.

Dit was ook hetgeen wat mij beangstigde al kon je tot 2018 afzien van reintegratie etc. Die afspraken zijn nu niet bekend maar kan er wel wat bij voorstellen en vermoed dat ze niet fijn zijn voor owajongers met AV.

Ellendig is zwak uitgedrukt ... ben blij dat het voor mij achter de rug is anders had ik na het lezen van de brief/dit bericht weer zwaar in de shit-gevoelens gezeten.

Blijft één grote kl@tezooi allemaal.

quote:

Op 26 oktober 2016 schreef Basindewar het volgende:

Ellendig is zwak uitgedrukt ... ben blij dat het voor mij achter de rug is anders had ik na het lezen van de brief/dit bericht weer zwaar in de shit-gevoelens gezeten.

Blijft één grote kl@tezooi allemaal.

Het is niet mijn bedoeling om iemand met shit-gevoelens op te zadelen.

Ik weet dat veel owajongers die arbeidsvermogen hebben gekregen (of nog gaan krijgen) de afspraken met SZW in 2018 over (mogelijke) nieuwe plichten als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hebben hangen.
Wanneer deze beleidsdoorlichting af is zou het duidelijk moeten zijn wat het szw van het eigen beleid vindt en of ze vinden dat er iets in dat beleid zou moeten veranderen. En dat zou iets kunnen zeggen over de mogelijke toekomstige afspraken met szw over mogelijke nieuwe plichten.
Het zou dus info kunnen geven, info die aan de ene kant heel beangstigend kan zijn maar die op een bepaalde manier ook rust zou kunnen geven omdat men dan eindelijk weet waar men echt aan toe is. Of >

(deel 2) in ieder geval een idee geeft welke kant SZW op wil want mogelijke maatregelen om die doelmatigheid en doeltreffendheid verder te verhogen hoeven niet per definitie te betekenen dat ze ook 1 op 1 worden doorgevoerd.
En wie weet is szw wel zo over hun eigen beleid te spreken dat ze vinden dat er helemaal niks veranderd hoeft te worden...(of heb ik vanochtend per ongeluk mijn roze bril opgezet..)

Maar @Bas heeft helemaal gelijk het is en blijft één grote *piep* allemaal.

@ Bas heb je voor jou persoonlijk de rust al een beetje teruggevonden?

Nee natuurlijk is dat niet jouw bedoeling ;) Het is alleen maar goed en duidelijk dat je dit bericht/deze brief deelt.

Het is alleen maar gokken aangezien niemand weet wat er gaat gebeuren en wat er eventueel allemaal gaat veranderen. Bovenop de herbeoordelingen voelt dit als een tweede ronde. Je kan nu wel afzien van tot 2018 ... maar wat dan?

Het kan allemaal best meevallen natuurlijk en wie weet zijn ze over hun eigen beleid te spreken, je weet het nooit :P (roze staat je goed trouwens :P )

En op je laatste vraag : ja gaat steeds beter, zie zelf wat dat soort stress met je kan doen en hoeveel invloed dat heeft op mij. De rust in m'n hoofd zal er nooit helemaal zijn, maar het gevoel van "leven" is weer terug :)
Lief dat je er naar vroeg, thnx ! :)

Ik begrijp echt niet dat Jetta's departement de beleidsdoorlichting zelf uitvoert. Lijkt me meer iets voor een extern bureau.
Daar wordt dan wel een soort van controle door uitgevoerd, maar toch vind ik dat een bezopen zaak. Los van de uitkomst, pfffff.

quote:

Op 27 oktober 2016 schreef Ria het volgende:

Ik begrijp echt niet dat Jetta's departement de beleidsdoorlichting zelf uitvoert. Lijkt me meer iets voor een extern bureau.
Daar wordt dan wel een soort van controle door uitgevoerd, maar toch vind ik dat een bezopen zaak. Los van de uitkomst, pfffff.

Ja maar ze vragen 1 of 2 (ze weten nog niet eens hoeveel) externe deskundigen om een oordeel te geven over de kwaliteit van de doorlichting. En deze zelfde externe deskundige (of deskundigen bij 2) vormen samen met ambtelijke vertegenwoordigers van SZW, het ministerie van financiën en het uwv een klankbordcommissie. Dat is toch onafhankelijk genoeg...;-P

Een gevalletje van de slager keurt zijn eigen product...nou dan moet de uitkomst toch zijn dat het product uitstekend is zoals het is en geen verandering behoeft...

oh nee het ging en gaat om bezuinigen...

Laatst gewijzigd op: 27 oktober 2016 15:17

Juist! Dat bedoelde ik, lol.

Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2016 14:38

Nou eind 2017 gaat niet gehaald worden, het streven is nu voorjaar 2018.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/08/kamerbri... (pagina 19 volgens adobe)

Laatst gewijzigd op: 13 december 2017 17:24

Ja klopt, eind 2017 word het niet. Heb net zelf een stuk gehad van de Tweede Kamer dat gezien de raakvlakken met de Participatiewet en de Banenafspraak en in het licht van het recente regeerakkoord een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden. Voorjaar 2018 dus.

Verder is er niks bekend wat er gaat gebeuren of veranderen. Ook gezien veel mensen met Arbeidsvermogen hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van reintegratie is er ook niks bekend over eventuele veranderingen/stappen.

En ik kan het weten want ik krijg mijn info uit Den Haag zelf.

 

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!