Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Antwoorden op kamervragen n.a.v artikel in Trouw
Nieuws
Antwoorden op kamervragen n.a.v artikel in Trouw
Ellen - moderator namens UWV
655912

De antwoorden op de kamervragen die Sadet Karabulut stelde naar aanleiding van het artikel in Trouw zijn gepubliceerd:

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016D08590&did=2016D08590

2016Z03946

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Wajonger kan uitkering kwijtraken’. (ingezonden 25 februari 2016)

1 Wat is uw reactie op het bericht ‘Wajonger kan uitkering kwijtraken’? 1)

2 Klopt het bericht dat de artsen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) van plan zijn om na 2018 alle Wajongers opnieuw te keuren? Zo ja, wanneer is hiertoe besloten en wie heeft dit besluit genomen? Op welke wijze is hier contact over geweest met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)?

3 Vindt u het wenselijk dat Wajongers meteen na 2018 opnieuw worden herkeurd?

Antwoord 1, 2 en 3

De berichtgeving in Trouw van 24 februari jl. geeft een onjuist beeld. Het klopt niet dat alle Wajongers vanaf 2018 opnieuw zullen worden gekeurd. In 2015 is UWV gestart met een herindeling van alle mensen die voor 1 januari 2015 zijn ingestroomd in de Wajong. Bij deze herindeling beoordeelt UWV niet het uitkeringsrecht van Wajongers, maar of de Wajonger in kwestie arbeidsvermogen heeft dan wel duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Van het vervallen van het uitkeringsrecht is geen sprake. Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, houden vanaf 2018 hun uitkering op het huidige niveau, te weten 75% van het wettelijk minimumloon. Wajongers met arbeidsvermogen ontvangen vanaf 2018 een uitkering ter hoogte van maximaal 70% van het minimumloon. Tegelijkertijd gaat UWV aan de slag met de activering van de Wajongers van wie is vastgesteld dat zij kunnen werken, zodat zij zoveel mogelijk kunnen werken in banen bij reguliere werkgevers. Tegen de uitkomst van de herindeling in het individuele geval staat uiteraard bezwaar en beroep open. 

De herindelingsoperatie staat geheel los van het feit dat, indien de ontvanger van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (volledig) herstelt van de aandoening die hem recht op een uitkering gaf, het uitkeringsrecht komt te vervallen. Relevante wijzigingen dienen uitkeringsgerechtigden te melden, waarop UWV met het oog op een rechtmatige uitkeringsverstrekking moet vaststellen wat dit betekent voor de arbeidsongeschiktheid van de betrokkene en voor het uitkeringsrecht. UWV doet dat door een herbeoordeling uit te voeren. Het uitkeringsrecht komt te vervallen als vastgesteld wordt dat betrokkene in staat is zelfstandig meer dan 75% wettelijk minimumloon te verdienen. 

4 Wat is uw reactie op de conclusie van de artsen van het UWV dat Wajongers na herkeuring hun uitkering verliezen en in de bijstand belanden? Klopt deze conclusie? Vindt u dit acceptabel?

Antwoord 4

Na de herindeling die momenteel wordt uitgevoerd verliezen Wajongers hun uitkeringsrecht niet. Indien zij niet duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, krijgen zij vanaf 2018 te maken met een uitkeringsverlaging van 75% naar 70% van het wettelijk minimum loon.

5 Op welke wijze is er vanuit het ministerie van SZW contact geweest met het UWV over het na 2018 herkeuren van Wajongers en het intrekken van de uitkeringsrechten van Wajongers met voldoende arbeidsvermogen?

Antwoord 5

Zoals gezegd is geen sprake van een systematische herbeoordeling van Wajongers na 2018 en het intrekken van hun uitkeringsrechten. 

6 Klopt het dat de zevende nota van wijziging Invoeringswet Participatiewet 2) geen ruimte biedt om bij Wajongers, waarvan na herkeuring wordt geconstateerd dat ze voldoende arbeidsvermogen hebben om te werken, de uitkeringsrechten in te trekken zonder dat ze een baan hebben gevonden? Zo nee, waarom niet?

7 Gaat u maatregelen nemen om te voorkomen dat Wajongers na hun herkeuring zonder baan in de bijstand belanden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6 en 7

Zoals aangegeven in mijn antwoord op de vragen 1,2 en 3 is van een herbeoordeling geen sprake.

De herindeling richt zich op het bepalen van arbeidsvermogen. Als dit wordt vastgesteld, volgt een uitkeringsverlaging van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon per 2018 en het starten van activering en begeleiding. Van het vervallen van het uitkeringsrecht is geen sprake. 

Na de herindeling van Wajongers op arbeidsvermogen wordt met alle Wajongers van wie UWV heeft beoordeeld dat ze over arbeidsvermogen beschikken, een startgesprek gepland, een klantprofiel opgesteld en bezien of en zo ja, welke begeleiding en re-integratieactiviteiten kunnen worden ingezet om betrokkene te begeleiden naar een baan. 

8 Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden voor het Algemeen Overleg Participatiewet op 2 maart 2016?

Antwoord 8

Ja. 

 

1) http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4250699/20...

2) Kamerstuk 33 161, nr. 119, Zevende nota van wijziging Invoeringswet Participatiewet

 

Pagina's

Thnx ..... was een hoog staaltje juiste journalisitiek .... *ahum*

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2016 14:00

Na het lezen van dit antwoord kan ik maar een dingen zeggen:

Victory tastes sweet, Bitch.

(sorry voor het schelden Ellen, maar in dit geval kun je het haast geen schelden noemen) :P

Top dat je het hier geplaatst hebt, Ellen. Zat al te zweten want ik kreeg de antwoorden niet open, lol.

Back to Twitter!

@Bas, een hoog staaltje 'lezers genereren' ten koste van.
Wie je daar mee schaadt doet er niets toe.

Dank voor het plaatsen Ellen.
Het laat wel weer zien hoe de media over wajongers denken. En zo wordt de onderbuik van het volk weer gevoed.

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2016 14:42

Ben ik nou echt een zwartkijker als ik nu denk: Maar er staat ook nergens dat zo'n herkeuringsoperatie er niet komt. Misschien is die nog niet gepland maar het zou me echt niet verbazen als die wel komt.... de keuringsartsen staan er in elk geval achter... Mischien is het omdat ik al 12 uur werk en dus wel arbeidsvermogen toegekend zal krijgen..dat ik er wat meer over stress ervaar! Arbeidsvermogen 12 uur.... nou dan kan je vast ook wel wat meer nog werken want de klachten gaan wat beter nu (ja dat komt omdat ik dus niet echt veel werk)... maar goed das mijn individuele geval.. ik ben er nog niet gerust op!

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2016 14:57

@ Ellen bedankt voor het plaatsen. Ben nu te moe om het geod door te lezen maar dat komt nog wel.

ps heb je ook ontdekt op twitter. Ook daarvoor mijn dank.

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2016 15:15

@Jacqueline

Tja, niemand kan de toekomst voorspellen. Niemand zal je de garantie kunnen geven dat er geen herkeuringsoperatie gaat plaatsvinden. Er zijn in 2017 verkiezingen, dus een nieuw kabinet en nieuwe plannen. Het is afwachten geblazen...

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2016 15:43

@Joep, dat is toch logisch? Mensen die kunnen werken, zijn beter af als zij ook wat gaan doen. Ze hebben het over activering, niet over ''jij kan werken dus hier heb je een baan van 40 uur per week''. Dat gaat onder begeleiding en geleidelijk, met wellicht een uurtje per week wat doen (vrijwilligers werk, onbetaald werk, betaald werk etc.)
Als je wel kunt werken, maar het niet doet, gaan de meeste thuis zitten wegkwijnen en komen geen stap vooruit op die manier.

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2016 16:21

Ik kan zeiken, maar je hebt er nog grotere tussen ......

Dat er in staat dat als je een Wajong uitkering hebt (of welke dan ook) je altijd een herkeuring op AO% kan krijgen is al zo sinds de tijd van dat Columbus nog overboord moest schijten.

Nu wordt die opmerking gebruikt om te zeggen "zie je wel" .... maar dit is altijd zo geweest als je "genezen" was en in staat was 75% wml te verdienen.

Deze vragen zijn gesteld na aanleiding van : Vanaf 2018 moeten wajongers vrezen voor hun uitkering omdat elke wajonger een gehele AO% keuring krijgt.

Wie poep zoekt zal poep vinden, maar je kan ook teveel gaan fantaseren.

(Deze reactie is naar niemand persoolijk gericht, maar gewoon algemeen gelul van mij).

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!