Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Afschaffen voortgezette werkregeling, bremanregeling en (hoger) maatmanloon
Nieuws
Afschaffen voortgezette werkregeling, bremanregeling en (hoger) maatmanloon
Jippie
1506412

Het ministerie SZW lijkt van plan om de voorgezette werkregeling, de Bremanregeling en waarschijnlijk ook de regeling (hoger) maatmanloon (?) af te schaffen. Dit betekent een enorme achteruitgang voor velen.

Uit de brief van de Landelijke Cliëntenraad van 24 oktober:
"De voortgezette inkomensregeling en de Bremanregeling verdwijnen. Dat betekent een flinke potentiële inkomensachteruitgang voor velen. Er komt een overgangsrecht. Dat wil zeggen: zolang iemand werkt in dezelfde baan, houdt hij/zij rechten op de regelingen die worden afgeschaft. Wie zijn/haar baan verliest en binnen één maand een andere baan heeft, behoudt zijn/haar ‘oude rechten’. "
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Wajong-vraagt-kritische-blik...

Pagina's

Laatst gewijzigd op: 26 oktober 2018 09:26

Wie vindt binnen 1 maand een nieuwe baan? Nee, echt: wie? Gezond of niet, dat krijg je toch nooit voor elkaar?

Ik kan de link nu niet openen, maar ik begrijp niet wat er wordt gezegd. Ik maak gebruik van die bremanregeling (hbo-wo), maar zou hem nu verliezen.

Of niet omdat ik ziek werd vòòr ik werd ontslagen? Zou wat zijn als ik nu ook hieruit word gekieperd.

Ik vind het zo’n rare wereld. Een vriend die niets mankeert en werkt, zegt steeds: we moeten gewoon van de VVD af. Maar ik denk dat het een ongeloofwaardige wereld is waar er steeds kostenbesparende aandacht gaat naar een kwetsbare groep.
Net als toenmet dat ‘gezeik’ rondom dat LLL-krediet... ik snap niet dat politici zo ver van de praktijk af zitten.

Je zou toch wensen dat de hele politieke visie op hoe mensen echt te laten participeren, ècht onderdeel te maken van onze samenleving (met rechten en plichten), vanuit het perspectief van de gezonde wens tot groei wordt ontwikkeld. Niet uit angst en isolatie.

Laatst gewijzigd op: 27 oktober 2018 11:31

[deel 1] Wat ik er uit begrijp, is er het plan om voor alle Wajongers die werken 1 rekenformule te gebruiken. Die formule berekend dan of je nog recht hebt op een aanvullende uitkering, waarbij meer uren werken moet lonen. Daarbij is geen plaats meer voor de voorgezette werkregeling, de Bremanregeling en het (hogere) maatmanloon. Voor de Wajongers die werken onder de voorgezette werkregeling, de Bremanregeling of een hoger maatmanloon, kan dit een behoorlijke verslechtering betekenen. [opm: hoezo werken, moet lonen?] Om het leed een beetje te verzachten willen ze de mensen die er door de wijziging op achteruit gaan, recht geven op een 'garantiebedrag'. Maar dat lijkt niet een echte garantie, maar leidt juist tot meer onzekerheid.

[deel 2]

In de brief van de Landelijke Cliëntenraad (d.d. 24 oktober jl) worden er nog de volgende vragen (aan SZW) over gesteld:

- Wordt de garantieregeling voor mensen met verworven rechten (voortgezette inkomensondersteuning, Bremanregeling, maatmanwisseling) geïndexeerd?

- Waarom is gekozen voor een periode van één maand om een nieuwe baan te vinden voor het behoud van overgangsrechten? Eén maand voor het vinden van een nieuwe baan is wel heel kort. In feite worden mensen blij gemaakt met een dode mus.

http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Wajong-vraagt-kritische-blik...

Dank je, Jippie. Ik begrijp dat er kritische kanttekeningen zijn gezet waar dan op gereageerd mag worden, waarna er hoogstwaarschijnlijk nieuwe kanttekeningen worden gezet, etc. Tot het uiteindelijk wel (of misschien niet?) wordt uitgevoerd.
Dat is de manier waarop deze discussie gevoerd moet worden? Door te blijven bevragen wat de redelijkheid is?

Mijn insteek - die me ver had gebracht maar nu volledig zinloos is gebleken - is altijd geweest om vanuit het perspectief van die persoon die besluiten maakt te bedenken hoe hij op een andere manier zijn doelen behaalt - als ik het niet met de gevolgen van besluiten eens was. Zoeken naar een win win.

Wat wil men nou echt behalen met het afschaffen van die verschillen?
En kan dat ook een omgekeerd effect hebben zoals het niet meer energie steken in het verbeteren van je situatie?
Het lijkt alsof het een soort aangeleerde hulpeloosheid wordt, wat wordt bewerkstelligd (laat ook maar, niets heeft nog zin). Geen optimisme iig.

Stel nou dat de vraag was hoe kun je deze groep het vertrouwen geven om stappen te zetten naar het verbeteren van de leefsituatie, zonder dat je de regie overneemt.
Of: wat is ervoor nodig dat deze groep ondanks beperkingen meer veerkracht en hoop gaat ervaren?

Weet ik veel.. ik zeg ook maar wat. Maar hoe het beleid nu eruit ziet, mis je (en laat je kansen verdwijnen) om maatschappelijke en economische problemen juist ook op te laten lossen door mensen die alles (konden) weten van omgaan met tegenslagen. Die ondanks alles er iets van probeerden te maken.
Werken lonend maken (of niet), bevestigt weer die scheve verhouding naar mensen die juist kunnen meedenken hoe je dingen samen op had kunnen lossen.

Is er eens een alternatief beleidsvoorstel ontwikkeld vanuit de wajongers zelf of de clientenraad? Wat zij als onbenutte mogelijkheden zien op al die punten die steeds aandacht krijgen? I think not :-(

Ik heb de brief ook doorgelezen en zie er punten instaan die ook in de beleidsdoorlichting+ kamerbrief staan. Maat ik zie er ook dingen instaan die ik nergens in de beleidsdoorlichting of kamerbrief kan vinden (of ik zoek niet goed)

bv in de brief staat: In de toekomst:
-Wajongers die (deels) kunnen werken (in oude Wajong en Wajong 2010)
-Wajongers die niet kunnen werken (Wajong 2015)
.
Maar in de kamerbrief staat: "Hierdoor zijn twee groepen ontstaan, Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en Wajongers met arbeidsvermogen. Dit biedt mogelijkheden om de ondersteuning aan deze mensen meer te stroomlijnen, ongeacht of zij behoren tot de oWajong of Wajong2010." Dit komt de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van de Wajong ten goede. (daarna gaat het nog een stukje verder met verdere uitleg over het verschil tussen wel/geen av)

Maar ik kan nergens vinden dat de groep met geen av overgeheveld gaat worden naar de 2015. (dat kunnen ze ook niet zo maar even doen, >

(deel 2) daar zitten vele wettelijke haken en ogen aan, zeker bij de aaw groep in de owajong)

Het 2e punt is wat jullie ook al aanhalen De voortgezette inkomensregeling en de Bremanregeling verdwijnen. Dat betekent een flinke potentiële inkomensachteruitgang voor velen. Er komt een overgangsrecht. Dat wil zeggen:zolang iemand werkt in dezelfde baan, houdt
hij/zij rechten op de regelingen die worden afgeschaft. Wie zijn/haarbaan verliest en binnen één maand een andere baan heeft, behoudtzijn/haar‘oude rechten’.

Het klopt dat er in de beleidsdoorlichting gesproken wordt over het mogelijk afschaffen van de breman en voortgezette werkregeling en dat er daarbij "aandacht geschonken wordt aan het behoud van de huidige inkomenspositie van werkende Wajongers."(zoals het in de brief staat)
En in de doorlichting zelf wordt ook gesproken over een mogelijk overgangsrecht. Maar ik kan nergens in die stukken terugvinden wat dat overgangsrecht precies gaat inhouden (was nog niet bekend) en >

(deel 3) en ook de opmerking over binnen 1 maand ander werk behoudt rechten kan ik niet in de stukken (kamerbrief beleidsdoorlichting en de beleidsdoorlichting zelf) terugvinden.

Ik ben dan ook heel benieuwd waar de LCR deze informatie vandaan haalt. Ik ben nog geen stukken tegengekomen waar het kabinet de (mogelijke) wetswijzingen specificeert, waar het overgangsrecht precies beschreven wordt etc. Misschien dat ik dat gemist heb, zou goed kunnen, maar op welke stukken baseert de LCR zich?

Staatssecretaris Van Ark heeft aangegeven dat zij binnenkort met plannen komt om de verschillende regelingen van de Wajong te harmoniseren. De LCR is officiele gesprekspartner van oa. SZW. Zij weten al meer over de plannen, dan wij nu. Ze reageren in de brief duidelijk op meer uitgewerkte (concept)plannen van het ministerie SZW. Ik heb begrepen dat van Ark in november met wetswijzigingen m.b.t. de Wajong komt, waar dan weer op gereageerd kan worden. Op de precieze plannen zullen we dus nog even moeten wachten, maar dat er (weer!) plannen aankomen om de boel te veranderen is zeker.

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!