Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.
Nieuws
Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.
jan
27640

Een tiental gemeenten gaat er voor het eind van 2021 voor zorgen dat elke (potentiële) dak- en thuisloze jongere (tussen de 18 en 27 jaar) de hulp en ondersteuning krijgt die zij nodig hebben. In deze ‘pilotgemeenten’ worden alle acties uit het programma direct in de dagelijkse praktijk toegepast. Zij worden de komende jaren geholpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis.

De pilotgemeenten gaan zorgen dat elke dak- of thuisloze jongere één aanspreekpunt krijgt: een regisseur die op alle levensgebieden passende ondersteuning kan geven. Het gaat om het zoeken van een betaalbare woning, schuldhulpverlening, werk, een opleiding en goede zorg en ondersteuning.

Parallel aan de pilots worden er zowel op lokaal als op landelijk niveau diverse acties ondernomen. Daarbij is ook de Rijksoverheid zelf aan zet. De huidige regelgeving wordt kritisch bekeken en wanneer blijkt dat regels de ondersteuning van jongeren in de praktijk belemmeren, worden nieuwe afspraken gemaakt. Het Rijk treedt actief op wanneer signalen binnenkomen dat niet juist wordt omgegaan met het verlenen van een briefadres. En het Rijk stimuleert gemeenten om afspraken te maken met woningcorporaties over het reserveren van woningen voor deze doelgroep. Dit alles moet leiden tot een structurele verbetering van de hulpverlening, waardoor jongeren goed worden geholpen en ook in de toekomst wordt voorkomen dat nieuwe jongeren op straat terecht komen.

Blokhuis: “De jongeren die ik heb gesproken komen met goede ideeën. Vaak is het gewoon een kwestie van gezond verstand. Ik wil de jongeren dan ook actief blijven betrekken; voor, tijdens en na dit actieprogramma. Zij kunnen beter dan wie ook aangeven of we nog steeds de juiste dingen doen. Samen met hen kijken we naar de beste oplossing voor hun situatie. Daar kunnen ze mij en de programmaorganisatie elke dag voor bellen.”

Onduidelijk is waar de jongeren zelf hun ideeën en waar ze tegenaan lopen bij de programmaorganisatie kunnen inbrengen. En hoe problemen die door meerdere organisaties moeten worden opgelost in een logische volgorde worden uitgevoerd. Zodat problemen meteen bij de wortel worden aangepakt.

Onduidelijk is ook hoe het programma leidt tot minder afname van zorg, maar waarschijnlijk meer een beroep wordt gedaan op ondersteuning.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/14/staatssecretaris-...

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!