Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > aaw groep van vóór 1 augustus 1993
Beoordeling van je arbeidsvermogen

Pagina's

[deel 2]
In artikel 3:8a van de Wajong wordt dan wel weer gesproken van een uitzondering; als je volledig en duurzaam AO bent, dan heb je recht op een uitkeringspercentage van 75%.
Maar de Wet INGA spreekt niet over het van toepassing zijn van artikel 3:8a op oud-AAWers. Geldt dit artikel dan wel voor hen (omdat het een sub is van artikel 3:8)?
Artikel 3:8 Wajong
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008657&hoofdstuk=3&afdeling=2&pa...
Artikel 3:8a Wajong
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008657&hoofdstuk=3&afdeling=2&pa...

Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2016 12:21

Is er een jurist of advocaat hier aanwezig die dit kan begrijpen? Dit is echt onbegrijpelijke taal.

Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2016 16:55

quote:

Op 2 oktober 2016 schreef Robots het volgende:

Is er een jurist of advocaat hier aanwezig die dit kan begrijpen? Dit is echt onbegrijpelijke taal.

Dit is precies de reden dat we hier liever geen wetsartikelen benoemen en bespreken. Ik kan het jullie niet verbieden, het is geen geheime informatie of zo, maar lang niet iedereen begrijpt dit. Dat ligt dus niet aan jou hoor @Robots.

@Tiene mocht je een en ander willen vertalen in wat begrijpelijkere taal: graag :)

 

@Ellen; feitelijk gaan, ondanks dat er meestal geen specifieke wetsartikelen etc. worden benoemd, de meeste onderwerpen die hier besproken worden, over uitleg over de wet- en regelgeving :-)

@Robots; poging tot een wat simpelere uitleg:
Toen de voorloper van de Wajong, de AAW werd ingetrokken, is er in een speciale wet, de 'Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen' geregeld dat er nog veel bepalingen gewoon blijven gelden voor de oud-AAWers (ondanks dat de AAW voor hen overging in de Wajong).
Deze wet is te vinden op:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008658/2015-01-01#Hoofdstuk4
Zo geldt bv. het begrip arbeidsongeschiktheid uit de AAW nog voor deze groep. Het nieuwe begrip 'arbeidsvermogen' (nog wel arbeidsongeschikt, maar wel minder dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt) lijkt hiermee te botsen. Of zo'n nieuw begrip 'arbeidsvermogen' ook geldt voor de oud-AAWers, lijkt nu een vraag voor de rechter om te beantwoorden.

Dank je voor de uitleg Tiene! Arbeidsvermogen is in deze zin een nieuwe term. Maar wel een term die helemaal niets verandert aan de arbeidsongeschiktheid/het arbeidsongeschiktheidspercentage van een oud AAW'er. Arbeidsvermogen en arbeidsongeschiktheid zijn niet hetzelfde en iemand met arbeidsvermogen kan nog steeds duurzaam volledig (80-100%) arbeidsongeschikt zijn. Al begrijp ik volkomen dat het vreselijk verwarrend is. 

Voor iedereen die het interessant vindt: hier wordt het verschil tussen de termen arbeidsongeschiktheid en arbeidsvermogen uitgelegd.

Laatst gewijzigd op: 03 oktober 2016 16:18

Het gaat blijkbaar om het volgende.

De owajongers hebben nog geldende rechten uit de AAW, het gaat vooral om de term arbeidsongeschiktheid
uit de AAW die nog steeds geldt voor de owajongers. In de owajong geldt nu een nieuw begrip en dat is 'arbeidsvermogen', dat houdt in dat je nog een klein beetje zou kunnen werken, maar waarmee je 5% minder
inkomen krijgt. Wat zal een rechter nu belangrijker vinden, de oorspronkelijke AAW wetten die nog steeds
gelden of de later gemaakte wetten.

Het lijkt mij dat als oude en nieuwe wetten in tegenspraak zijn met zichzelf dat de rechter dan moet kiezen
voor het uitvoeren van de oudere wetten en dat de 1e en 2e kamer zich dan opnieuw moeten beraden over deze wetten.

Laatst gewijzigd op: 03 oktober 2016 19:19

quote:

Op 3 oktober 2016 schreef Ellen - moderator namens UWV het volgende:

Dank je voor de uitleg Tiene! Arbeidsvermogen is in deze zin een nieuwe term. Maar wel een term die helemaal niets verandert aan de arbeidsongeschiktheid/het arbeidsongeschiktheidspercentage van een oud AAW'er. Arbeidsvermogen en arbeidsongeschiktheid zijn niet hetzelfde en iemand met arbeidsvermogen kan nog steeds duurzaam volledig (80-100%) arbeidsongeschikt zijn. Al begrijp ik volkomen dat het vreselijk verwarrend is. Voor iedereen die het interessant vindt: hier wordt het verschil tussen de termen arbeidsongeschiktheid en arbeidsvermogen uitgelegd.

Dit is de uitleg van de overheid. Het is nog de vraag of een rechter hierin meegaat omdat er nu aan de aaw groep nieuwe regels worden opgelegd terwijl is gezegd dat voor hun altijd de oude regels zouden blijven gelden. En deze nieuwe regels wel degelijk implicaties hebben...

Laatst gewijzigd op: 04 oktober 2016 10:28

Puur even theoretisch uitgaande van het standpunt van de overheid (dus dat het bij de aaw is toegestaan) zou artikel 8:a ook voor de aaw moeten gelden.
Want het zou wel heel erg vreemd zijn dat men deze groep wel aan alle ellende en stress van deze beoordeling zou gaan blootstellen maar dat ze vervolgens niet onder artikel 8:a vallen. Waarvoor dan deze herbeoordeling?

Ik kan me vrij slecht voorstellen dat de beoordeling van het arbeidsvermogen voor deze groep niet is toegestaan, maar inderdaad: dat zal een eventuele rechtszaak moeten uitwijzen. 

Misschien stel ik nu een hele domme vraag, maar ik doe het toch: de Wajong was voor 2007 toch altijd 70% van het minimumumloon? Wat verandert de Participatiewet dan precies aan die oude rechten van toen? Begrijp me niet verkeerd hoor! ik snap dat die verlaging van 5% vreselijk rot is voor velen van jullie. Maar ik probeer te begrijpen wat er precies verandert ten opzichte van de oude AAW-tijd. De uitkering gaat (ten opzichte van toen) niet omlaag, er verandert niets aan het arbeidsongeschiktheidspercentage (arbeidsvermogen is iets anders) en ook de re-integratieplicht is vooralsnog niet anders geworden. 

Laatst gewijzigd op: 04 oktober 2016 15:29

In de eerste plaats gaat het om het principe. (ja ja daar heb je hem weer;-P)Er is een toezegging gedaan dat voor deze groep altijd de oude regels (midden criterium) zou gelden en nu wordt er opeens volgens nieuwe regels beoordeeld. (iets met onbehoorlijk bestuur, onbetrouwbare overheid ed)

Daarnaast is het zo dat op dit moment er "alleen maar" een 5% korting plaatsvindt in 2018.
Maar uwv spreekt overal over mogelijke plichten in de toekomst voor de groep met arbeidsvermogen, die in/na 2018 gemaakt gaan worden met szw. (dus een onzeker zwaard van Damocles) Ik vermoed via artikel 3:65 het experimenteerartikel.
En ja het is zo dat voor de aaw groep op dit moment artikel 3:65 het experimenteerartikel niet geldt, maar via dat artikel kan er wel afgeweken worden van andere artikelen die mogelijk wel gelden voor deze groep.
En dat is dan mogelijk ook een verandering van oude rechten. (aangezien er nooit een sollicitatieplicht of plicht passend werk te accepteren is geweest)

Pagina's