Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Aanpassingen systeem SONAR
Nieuws
Aanpassingen systeem SONAR
jan
12333

SONAR is een klantregistratiesysteem dat gebruikt wordt door in totaal ruim 16.000 personen, namelijk de adviseurs van UWV en door een deel van de adviseurs van de gemeenten en SW-bedrijven voor de matching van klanten en potentiële werkgevers.

Het systeem SONAR bevat gegevens als NAW, BSN, nationaliteit, opleidingsniveau, CV en belastbaarheid. Als centraal systeem is SONAR gekoppeld aan verschillende andere systemen die ondersteunen bij de arbeidsbemiddeling, zoals werk.nl, waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/05/kamerbri...

Aanpassingen systeem SONAR:
- een meer geautomatiseerd systeem van logging en monitoring op mutaties en raadplegingen.
- het systeem op te schonen; gegevens van burgers die niet meer in het gegevensbestand thuishoren, bijvoorbeeld omdat wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, daadwerkelijk worden verwijderd.
- resetten wachtwoorden.
- Informatiebeveiliging en privacy worden onderdeel van monitoringgesprekken met managers en in HRM gesprekken met medewerkers.
- Een netwerk van adviseurs met kennis van informatiebeveiliging en privacy worden opgezet ter ondersteuning van het lokale management.
- fijnmaziger autorisatiemodel te implementeren, waarbij niet iedere medewerker alle gegevens kan inzien zonder dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van diens taak.
- UWV medewerkers alleen toegang geven tot klantgegevens in de eigen regio.

Ambtenaren hebben toegang tot gegevens miljoenen oud-klanten UWV.

Het klantgegevenssysteem van de uitkeringsinstantie UWV is niet waterdicht. Het is toegankelijk voor circa zestienduizend UWV ambtenaren, terwijl sommige van hen die gegevens helemaal niet nodig hebben voor hun werk. Zij kunnen moeiteloos de gegevens inzien van ruim 3,1 miljoen oud-klanten en circa 1 miljoen huidige klanten.

Het gaat om gegevens van onder andere werkzoekenden, arbeidsongeschikten, kinderen en bijstandsgerechtigden.

De „meest urgente” aanpassingen moeten voor eind maart zijn doorgevoerd. Na 2025 moet Sonar op advies van KPMG volledig zijn vervangen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/04/ambtenaren-hebben-toegang-tot-gegev...

Zucht, weinig nieuws. Het is weer René Veldwijk.


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!