Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Mijn ziekte of beperking > 2021 - enkele aanpassingen in het basispakket van de ziektekostenverzekering
Mijn ziekte of beperking
2021 - enkele aanpassingen in het basispakket van de ziektekostenverzekering
jan
5950

Er zijn in 2021 enkele aanpassingen in het basispakket van de ziektekostenverzekering:

- Een vergoeding voor een aantal nieuwe geneesmiddelen tegen kanker: axicabtagene ciloleucel (merknaam Yescarta) en olaparib (merknaam Lynparza).

- Een vergoeding voor extra paramedische zorg als gevolg van Corona.

Voor patiënten die herstellen van COVID-19 is er vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek) tot zeker 18 juli 2021.

Voor COPD-patiënten in subcategorie B2 wordt in 2020 het maximaal aantal behandelingen in het eerste jaar verhoogd naar 70. De daaropvolgende jaren is er recht op 52 behandelingen per jaar. Patiënten in subcategorie B1 houden de huidige vergoeding van 27 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 3 in de daaropvolgende jaren.

- Een vergoeding voor dagbehandeling in groepsverband voor niet-aangeboren hersenletsel.

Vanaf 2021 wordt de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed vanuit de basisverzekering.

- Er is geen eigen risico meer voor medische kosten van orgaandonoren en slachtoffers van seksueel geweld.

Mensen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld krijgen het eigen risico voor hun medische en psychologische hulp vergoed. Hiervoor moeten ze zich wel binnen 7 dagen melden bij een Centrum Seksueel Geweld. Deze regel geldt al vanaf 1 september 2020 en geldt voor één jaar. Er is sprake van een tijdelijke proef. Die moet uitwijzen of het vergoeden van het eigen risico de drempel voor deze slachtoffers om om hulp te vragen verlaagt.

Vanaf 2021 geldt er geen eigen risico meer bij medische kosten die verband houden met een orgaandonatie. Medische kosten die binnen 13 weken na donatie optreden worden nu al volledig vergoed door de zorgverzekeraar van de patiënt. Nacontroles worden vergoed door de zorgverzekeraar van de donor. Hierbij geldt geen eigen risico. Vanaf 2021 worden ook de medische kosten die na 13 weken na donatie optreden (en verband houden met die donatie) uitgezonderd van het eigen risico.

- 13-weken-echo
In de tweede helft van 2021 wordt de 13-weken-echo opgenomen in de basisverzekering. Deze echo komt naast de al bestaande termijnecho en de 20-weken-echo. Sommige foetale afwijkingen kunnen al eerder worden ontdekt dan tijdens de 20-weken-echo.
Door een 13-weken-echo in te voeren, kunnen ernstige afwijkingen dus al in een eerder stadium worden opgespoord. De invoering gebeurt in een onderzoekssetting: er zal gekeken worden naar de effectiviteit ervan.

- De vergoeding voor diabeteshulpmiddelen wordt vereenvoudigd.

Diabetes-hulpmiddelen worden via de hulpmiddelenzorg verstrekt en vergoed.
Patiënt en behandelaar kunnen kiezen voor het meest geschikte hulpmiddel zonder dat het budget van een ziekenhuis een belemmerende factor is.

Vorig jaar vielen de diabeteshulpmiddelen binnen twee verschillende aanspraken in de Zorgverzekeringswet (Zvw): óf de aanspraak hulpmiddelenzorg (hmz) óf de aanspraak geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten plegen te bieden (medisch-specialistische zorg, msz). Voor de continue glucosemeter leidde deze praktijk tot willekeur. De patiënt was afhankelijk van het ziekenhuis of hij/zij wel of niet een continue glucosemeter kreeg. Verzekerde zorg was hiermee niet voor iedereen toegankelijk.

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!